అక్షింతలు ఎలా కలపాలి? ఎందుకు వేస్తారు?

 

దేవుని పూజకు వినియోగించే పూజా ద్రవ్యాల్లో అత్యంత ప్రధానమైన అక్షింతలను ఎలా తయారుచేసుకోవాలి.. దీనికి అనుసరించవలసిన పద్ధతులు.. నియమాలు ఏంటో డాక్టర్ అనంతలక్ష్మీ గారి మాటల్లో విందాం.  https://www.youtube.com/watch?v=pt4YSQtfaY8


More Aacharalu