1213963

Dr Chakravarthy

Description - N/A Star Cast - ANR - Savitri, Jaggaiah, Sowcar Janaki