Rating:             Avg Rating:       219 Ratings (Avg 2.91)

అలవాట్లో పొరపాటు

Read and enjoy hilarious clean latest telugu jokes, funny telugu jokes and telugu comics online

 

అలవాట్లో పొరపాటు

“ఏవండీ… మీ హోటల్లో మంచి గదులు ఉన్నాయా?”
“ఉన్నాయండీ”
“మంచి టిఫిన్, కాఫీ…”
“సప్లై చేస్తాం సార్”
“భోజనం అదీ….”
“సప్లై చేస్తాం సార్”
“కావాలంటే మందూ…”
“సప్లై చేస్తాం సార్”
“వెరీ గుడ్… అయితే ఒక రూమివ్వండి.”
రూమ్‍లో దోమలున్నాయా?
“లేవు సార్…. సప్లై చేస్తాం సార్”