పవన్ సినిమా ఫట్టేనా?

Publish Date:Feb 25, 2015

 

దాసరి నారాయణరావు - పవన్ కళ్యాణ్ కాంబినేషన్లో సినిమా వుంటుందన్న వార్తలు రాగానే పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉలిక్కిపడ్డారు. ఆ వార్తల్లో నిజానిజాలు ఎంతున్నా ఆ సినిమా కన్ఫమ్ ఫట్టేనని భయపడుతున్నారు. ఆ ప్రాజెక్టు గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ వీడియోలో....


By
en-us Political News