ఆరోగ్య విషయంలో అపోహ ఇంత భయంకరమైందా...!

భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందోనని భయపడుతున్నారా..? అయితే మీ ఆరోగ్యం చెడిపోవడం ఖాయమట. పరిశోధకుల అలా ఎందుకు అన్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.

https://www.youtube.com/watch?v=q8RbSKJ42nY