వింతల్లోకెల్లా వింత... మన మెదడు!

 

మెదడు ఒక గొప్ప అవయవం. ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ కు ఉండేంత సామర్ధ్యం మన మెదడుకి ఉంటుంది. కానీ, ఆ మెదడుకి కూడా కష్టాలు వస్తాయి. రోజులు గడిచే కొలది, మెదడులోని కణాలు నశిస్తాయి. తద్వారా, మతి మెరుపు రావడం, ఏకాగ్రత తగ్గిపోవడం లాంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి. ఒక్కోసారి అల్జీమర్స్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంది. మరి మెదడులోని కణాలు నిర్వీర్యం కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి...