కిడ్నీ సమస్య ఉందని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

 

కిడ్నిలలో సమస్య ఉన్నట్లు కనుక్కోవడం చాలా కష్టమట.. మరి వ్యాధి ముదిరేదాకా వెయిట్ చేయాల్సిందేనా..? కిడ్నీ సమస్యను తేలిగ్గా కనుక్కోవడం ఎలా..? ఈ వీడియో చూసి ఒక అంచనాకి రండి

https://www.youtube.com/watch?v=wG8j_ZuwOjQ