వంశపారంపర్యంగా లావుగా వుండేవాళ్ళు ఈ డైట్ వల్ల సన్నబడతారా..?

 

వంశపారంపర్యంగా కొన్ని లక్షణాలు వస్తాయి అంటారు. అందులో లావు అవ్వడం ఒకటి. అయితే, ఈ లావు అవ్వడానికి కారణాలు మాత్రం వేరు. మన పూర్వీకులకు ఏవయితే ఆహారపు అలవాట్లు ఉన్నాయో మనం కూడా అవే అనుసరించడం మూలాన లావెక్కుతున్నాం. మరి, ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని అధిగమించవచ్చా అంటే, అవుననే అంటున్నారు. ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే, మన ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోవడం ద్వారా. అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి...  https://www.youtube.com/watch?v=JWEEf4NXexk