డయాబెటిస్ కి డి-విటమిన్ డెఫీ ష్యన్సీకి సంబంధం ఉందా?