అనసూయ బూతుల గొడవ

Publish Date:Feb 23, 2015

 

అతి తక్కువ కాలంలోనే యాంకర్‌గా బోలెడంత గుర్తింపు సంపాదించుకున్న అనసూయని కొంతమంది బూతులు తిట్టారట.. ఆ బూతుల గొడవేంటో ఈ వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్‌గా అర్థమైపోతుంది.

 

By
en-us Political News