తిథి
  27.07.2017గురువారం స్వస్తి శ్రీ హేవళంబి నామసంవత్సరం శ్రావణమాసం దక్షిణాయణం వర్ష ఋతువు తిథి: చవితి: ఉ: 07.01వరకు నక్షత్రం: ఊత్తరఫల్గుణి: తె: 04.39వరకు వర్జ్యం : ప: 11.40 నుంచి 01.17వరకు దుర్ముహూర్తం : ప. 10.14నుంచి 11.05మ. 03.22నుంచి 04.13 వరకు రాహుకాలం : మ. 01.58 నుంచి 03.35వరకు