తిథి
  25.02.2017 శనివారం స్వస్తి శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం మాఘమాసం ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు తిథి : చతుర్ధశి: రా: 09.20వరకు నక్షత్రం : శ్రవణం: ఉ: 07.11 వరకు వర్జ్యం : ప: 11.12 నుంచి 12.48 వరకు దుర్ముహూర్తం : ఉ. 08.13నుంచి 09.00 వరకు రాహుకాలం : ఉ.09.35 నుంచి 11.02వరకు