తిథి
  24.06.2017 శనివారం స్వస్తి శ్రీ హేవళంబి నామసంవత్సరం జ్యేష్టమాసం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు తిథి : అమావాస్య: ఉ: 08.01వరకు నక్షత్రం : పాడ్యమి: తె: 04.21 వరకు వర్జ్యం : ప: 12.12 నుంచి 01.37వరకు దుర్ముహూర్తం : ఉ. 07.31నుంచి 08.23 వరకు రాహుకాలం : ఉ.09.02 నుంచి 10.40వరకు