తిథి
  23.01.2017 సోమవారం స్వస్తి శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం పుష్యమాసం దక్షిణాయణం హేమంత ఋతువు తిథి : ఏకాదశి: రా: 12.21 వరకు నక్షత్రం : అనూరాధ: ప: 01.58వరకు వర్జ్యం: రా: 08.09 నుంచి 09.55 వరకు దుర్ముహూర్తం : మ: 12:50 నుంచి 1:35 వరకు మరలా 03.04 నుంచి 03.48 వరకు రాహుకాలం : ఉ. 08.17నుంచి 09.40వరకు