తిథి
  30.03.2017 గురువారం స్వస్తి శ్రీ హేవళంబి నామసంవత్సరం చైత్రమాసం ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు తిథి: తదియ: రా: 11.43వరకు నక్షత్రం: అశ్వని: ఉ: 09.24వరకు వర్జ్యం : సా: 06.05 నుంచి 07.32 వరకు దుర్ముహూర్తం : ఉ. 10.19నుంచి 11.07మ. 03.10 నుంచి 03.59 వరకు రాహుకాలం : మ. 01.51 నుంచి 03.23వరకు