తిథి
స్వస్తి శ్రీ వికారి నామ సం|| జ్యేష్ఠమాసం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు తిథి: విదియ: మ 02.30 వరకు వారం : బుధవారం నక్షత్రం: పుర్వాషాడ: మ 01.06 వరకు వర్జ్యం: రా: 9.42 నుంచి 11.25 వరకు దుర్ముహూర్తం: ఉ: 11.35 – 12.27వరకు అమృతకాలం: ఉ 08:01 – 9:42వరకు రాహుకాలం: మ12:00 – 1:30వరకు సూర్యోదయం: ఉ 5:30 సూర్యాస్తమయం: సా 6:32