తిథి
13.11.2018మంగళవారం స్వస్తి శ్రీ విళంబి నామసంవత్సరం కార్తీకమాసం దక్షిణాయన శరదృతువు తిథి : షష్టి: తె: 04.22 వరకు నక్షత్రం :ఉత్తరాషాఢ: తె:05.36వరకు వర్జ్యం: ఉ: 11.37నుంచి 01.25 వరకు దుర్ముహూర్తం : ఉ: 08.38నుంచి 09.23వరకు మరలా 10.43నుంచి 11.34 వరకు రాహుకాలం : మ. 02.48నుంచి 04.12వరకు