తిథి
  శ్రీ విళంబి నామ సం|| పుష్యమాసం దక్షిణ/ఉత్తరాయణం హేమంత ఋతువు; తిథి: ఏకాదశి రా: 10.34 వరకు; నక్షత్రం: కృతిక ప: 1.40 వరకు; వర్జ్యం: తె: 4.50 - 6.21 వరకు; దుర్ముహూర్తం : ఉ. 10.35 - 11.19మ. 3.01- 3.45 వరకు; రాహుకాలం : మ. 1.49 - 3.12వరకు