తిథి
19.09.2018బుధవారం స్వస్తి శ్రీ విళంబి నామసంవత్సరం భాద్రపదమాసం దక్షిణాయన వర్ష ఋతువు తిథి :దశమి: రా: 10.10వరకు నక్షత్రం : పూర్వాషాడ: ఉ:10.35 వరకు వర్జ్యం : సా: 07.38 నుంచి 09.27 వరకు దుర్ముహూర్తం : మ: 11.45నుంచి 12.34వరకు రాహుకాలం : మ. 12.09నుంచి 01.40వరకు