తిథి
20.05.2018ఆదివారం స్వస్తి శ్రీ విళంబి నామసంవత్సరం అధిక జ్యేష్టమాసం పురుషోత్తమ మాసం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు తిథి : షష్టి: రా: 12.19 వరకు నక్షత్రం : పుష్యమి: రా: 10.44 వరకు వర్జ్యం : ఉ: 07.51 నుంచి 09.21 వరకు దుర్ముహూర్తం : సా. 04.55 నుంచి 05.47వరకు రాహుకాలం : సా. 05.02నుంచి 06.38వరకు