July - 20201

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం

తిథి: ఏకాదశి సా5.00 వరకు

వారం: బుధవారం

నక్షత్రం: విశాఖ రా 2.45 వరకు

వర్జ్యం: 09.28నుంచి 10.58 వరకు

దుర్ముహూర్తం: 11.36 -12.29 వరకు

అమృతకాలం: రా 06.29 – 07.39 వరకు

రాహుకాలం: 12.00 – 1.30వరకు

సూర్యోదయం: 5.30

సూర్యాస్తమయం: సా6.342

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం

తిధి: ద్వాదశి మ 02.49 వరకు

వారం : గురువారం

నక్షత్రం: అనురాధ రా 1.30 వరకు

వర్జ్యం: 6.33 – 08.03వరకు

దుర్ముహూర్తం: 9.53 – 10.45వరకు, 3.05 - 3.57వరకు

అమృతకాలం: 3.38 - 5.09 వరకు

రాహుకాలం: 1.30 – 3.00వరకు

సూర్యోదయం : 5.32

సూర్యాస్తమయం : సా6.343

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం

తిధి: త్రయోదశి మ 12.53వరకు

వారం : శుక్రవారం

నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ రా 12-31 వరకు

వర్జ్యం: 6.51 – 8.24 వరకు

దుర్ముహూర్తం: 8.09 - 9.01 వరకు, 12.30 - 01.22 వరకు

అమృతకాలం: సా 4.04 – 05.36 వరకు

రాహుకాలం: 10.30 - 12.00 వరకు

సూర్యోదయం : 5.30

సూర్యాస్తమయం : సా6.344

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం

తిథి: చతుర్దశి:11.16వరకు

వారం : శనివారం

నక్షత్రం: మూల రా 11.54 వరకు

వర్జ్యం: 8.18- 9.52వరకు

దుర్ముహూర్తం: 5.33 - 7.17 వరకు

అమృతకాలం: 05.39 - 7.13వరకు

రాహుకాలం: 9.00 -10.30 వరకు

సూర్యోదయం: 5.31

సూర్యాస్తమయం: సా6.345

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం

తిథి: పూర్ణిమ ఉ 10.02 వరకు

వారం : ఆదివారం

నక్షత్రం: పుర్వాషాఢ రా 11.41 వరకు

వర్జ్యం: 09.24 – 10.59వరకు

దుర్ముహూర్తం: సా4.50 - 5.42 వరకు

అమృతకాలం: 6.55 – 8.30 వరకు

రాహుకాలం: సా 4.30 – 6.00వరకు

సూర్యోదయం: 5.31

సూర్యాస్తమయం: సా6.346

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం

తిథి: తదియ రా 10.43 వరకు

వారం : సోమవారం

నక్షత్రం: శతభిషం ఉ 11.01 వరకు

వర్జ్యం: సా 5.57 - 07.41 వరకు

దుర్ముహూర్తం: 09.58 - 10.49 వరకు, 3.05 - 3.55 వరకు

అమృతకాలం: తె 04.22 - 5.07 వరకు

రాహుకాలం: 1.30 – 3.00వరకు

సూర్యోదయం: 5.43

సూర్యాస్తమయం: సా 6.297


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31