March - 20211

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిర ఋతువు మాఘ మాసం
తిథి: విదియ: మ 12.55వరకు
వారం : సోమవారం
నక్షత్రం: ఉత్తర : ఉ 10-11 వరకు
వర్జ్యం: ఉ.06.07 - 07.38 వరకు
దుర్ముహూర్తం: ప 12.35 - 01.22 వరకు, మ 02.55-03.42వరకు
అమృతకాలం: తె 03.12- 04.43వరకు
రాహుకాలం: ఉ7.30 – 9.00వరకు
సూర్యోదయం: ఉ 06.28
సూర్యాస్తమయం: సా 5.59
 2

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిర ఋతువు మాఘ మాసం
తిథి:తదియ: పూర్తి
వారం: మంగళవారం
నక్షత్రం: హస్త ఉ 09.52 వరకు
వర్జ్యం: సా 04.22-05.52వరకు
దుర్ముహూర్తం: ఉ 08.42 -09.28వరకు, రా 10.58 - 11.47 వరకు
అమృతకాలం: రా 01.23 – 02.53వరకు
రాహుకాలం: మ 03.00 – 04.30వరకు
సూర్యోదయం: ఉ 6.27
సూర్యాస్తమయం: సా6.00
 3

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిర ఋతువు మాఘ మాసం
తిధి:చవితి ఉ. 06.59 వరకు
వారం :  బుధవారం 
నక్షత్రం: చిత్త ఉ 07.23 వరకు
వర్జ్యం: మ 12.35-02.04వరకు
దుర్ముహూర్తం: ప 11.48 – 12.35 వరకు
అమృతకాలం: రా 09.31 - 11.01 వరకు
రాహుకాలం: మ 12.00 – 01.30వరకు
సూర్యోదయం : ఉ 6.26
సూర్యాస్తమయం : సా 6.01
 4

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిర ఋతువు మాఘ మాసం
తిధి:షష్టి: రా 02.13 వరకు
వారం : గురువారం
నక్షత్రం:విశాఖ : తె 04.03 వరకు
వర్జ్యం: ఉ 10.56 – 12.25 వరకు
దుర్ముహూర్తం: ఉ 10.15–11.01 వరకు, మ 02.55-03.42వరకు
అమృతకాలం: రా 07.52 - 09.21వరకు
రాహుకాలం: మ 01.30 – 03.00వరకు
సూర్యోదయం : ఉ6.26
సూర్యాస్తమయం : సా5.01
 5

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిర ఋతువు మాఘ మాసం

తిధి:సప్తమి రా 11.52 వరకు
వారం : శుక్రవారం
నక్షత్రం: అనురాధ: రా 02.26 వరకు
వర్జ్యం: ఉ 07.46-09.15వరకు
దుర్ముహూర్తం: ఉ 08.40 - 09.27 వరకు
అమృతకాలం: సా 04.43 – 06.13వరకు
రాహుకాలం: ఉ 10.30 - 12.00 వరకు
సూర్యోదయం : ఉ6.20
సూర్యాస్తమయం : సా6.03
 6

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిర ఋతువు మాఘ మాసం

తిధి: అష్టమి రా 09.39 వరకు
వారం : శనివారం
నక్షత్రం: జ్యేష్ట: రా 12.57 వరకు
వర్జ్యం: ఉ 07.40-09.10వరకు
దుర్ముహూర్తం: ఉ 06.20 - 07.53 వరకు
అమృతకాలం: సా 04.41 – 06.11వరకు
రాహుకాలం: ఉ 09.00 - 10.30 వరకు
సూర్యోదయం : ఉ6.20
సూర్యాస్తమయం : సా6.03
 7

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిర ఋతువు మాఘ మాసం

తిథి: నవమి: రా. 07.37వరకు
వారం : ఆదివారం
నక్షత్రం: మూల: రా 11.39 వరకు
వర్జ్యం: ఉ. 08.31-10.01 వరకు
దుర్ముహూర్తం: సా 04.29 - 05.16 వరకు
అమృతకాలం: సా 05.35 – 07.06వరకు
రాహుకాలం: సా 04.30 – 06.00 వరకు
సూర్యోదయం: ఉ06.09
సూర్యాస్తమయం: సా6.03
 8

స్వస్తి శ్రీ శార్వారి నామా సంవత్సరం ఉత్తరాయణము శశిర ఋతువు మాఘ మాసం
తిథి: దశమి: సా 05.50వరకు
వారం : సోమవారం
నక్షత్రం: పూర్వాషాడ : రా 10-39 వరకు
వర్జ్యం: ఉ.08.51 - 10.23 వరకు
దుర్ముహూర్తం: మ 12.03 - 01.21 వరకు, మ 02.55-03.42వరకు
అమృతకాలం: సా 06.20- 07.34వరకు
రాహుకాలం: ఉ7.30 – 9.00వరకు
సూర్యోదయం: ఉ 06.28
సూర్యాస్తమయం: సా 5.599


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31