చిన్న కళ్లని పెద్దకళ్లుగా మార్చాలనుకుంటున్నారా..?

 

అమ్మాయిల అందంలో కీ రోల్ పోషించే వాటిలో కళ్లది ప్రముఖ స్థానం.. కళ్లు మనసులోని భావాలను ఎదుటి వారికి అద్భుతంగా తెలియజేస్తాయి. అలాంటి కళ్ల ఆరోగ్యంపైన జాగ్రత్త తీసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. అలాగే కొందరి అమ్మాయిల కళ్లు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. దీంతో వేరొకరి అందంతో తమను పోల్చుకొని తమ తమలో తాము కృంగిపోతుంటారు. ఇలాంటి వారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. రెగ్యులర్‌గా వేసుకునే మేకప్‌ టిప్స్‌తో కళ్ల అందాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. ఆ చీట్కాల కోసం ఈ వీడియో చూడండి. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Z_0qgDbf-Us

 

;