బ్యాలెన్స్ డైట్

 

శరీరంలోని జీవక్రీయలు సవ్యంగా సాగడానికి.. ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. అసలు సమతుల ఆహారం అంటే ఏమిటి..? అది తీసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.  https://www.youtube.com/watch?v=lG8myPLKfV8