ఎదురు చూపులు చూడకు! - శారదా అశోకవర్ధన్

నీ కన్నీటికి ఎదుటి వారి మనసు కరిగిపోతుందనుకోకు నీ కష్టాలను చూసి వాళ్ళ గుండె బద్దలయిపోతుందని అపోహపడకు నువ్వు చస్తే ఈ ప్రపంచం ఆగిపోతుందనుకోకు నీ కష్టం నీదే

Jan 13, 2012

ప్రస్తుత ప్రస్థావన! - శారదా అశోకవర్ధన్

పోరా దండుకు పోరా ముందుకు పోరా తోసుకు వడివడిగా దోచుకుపోరా దాటుకుపోరా దూసుకుపోరా తోసుకుపోరా పోరా పోరా వేగంగా! దాడులు చేసి దోపిడి చేసి

Jan 13, 2012

చెదిరిపోతూన్న దృశ్యం - శారదా అశోకవర్ధన్

మామ్మకి తాతయ్యంటే పంచదార చిలకలన్నా ప్రాణం తాతయ్యకి మామ్మంటే పండు మిరపకాయ పచ్చడి కన్నా పరమ ఇష్టం గతాన్ని కనీసం రోజుకు ఒకమారైనా తల్చుకుంటా

Jan 13, 2012

ఒంటరితనం - శారదా అశోకవర్ధన్

ఒంటరితనాన్ని ఒక్కక్షణమైనా భరించలేను తుంటరుల మధ్య అంతకన్నా మనగలుగుతాను ఒంటరి రాక్షసి మనస్సుని గాలమేసి పట్టేసి పిచ్చిపిచ్చి జ్ఞాపకాల ఊబిలోకి లాగేస్తుంది నా నీడని చూసి నేనే భయపడేట్లు భ్రమింపజేస్తుంది

Jan 13, 2012

త్రిసూత్రం - శారదా అశోకవర్ధన్

ఎన్ని బాధలు ఎన్ని గాధలు తలుచుకుంటే గుండె గాయం తలవకుంటే లేదు మార్గం కాలచక్రం కదిపి చూస్తే కలికి కధలను తరచి చూస్తే కతలు ఎన్నో వెతలు ఎన్నో కన్నీటి చారల పొరలు ఎన్నో!

Jan 13, 2012

కృష్ణాతరంగాలు - శారదా అశోకవర్ధన్

పంచె గూడకట్టు,పైన అంగీ, మెడపైన ఒకతుండు,ముచ్చటగనుండు వెండితీగల జుట్టు గాలి కెగురుచునుండు అతడే కృష్ణశాస్త్రి అమరకం! పంచె ఖద్దరు అంచు ధగధగా మెరియ పైన తెల్ల లాల్చి నిగనిగలాడ

Jan 13, 2012

స్వాతంత్ర్యం ఒకరివ్వాలా? - శారదా అశోకవర్ధన్

నాకు స్వాతంత్ర్యం కావాలని అరుస్తే సరిపోతుందా ఎవరి నడుగుతున్నావమ్మా? ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు? నీ బతుకుకి నువ్వే నాయకురాలివి నీ విజ్ఞతతో నీ మేధతో నీకు నువ్వే నీ జీవితాన్ని నడిపించుకోవాలి

Jan 13, 2012

మహిళా! ఓ మహిళా! - శారదా అశోకవర్దన్

మహిళా! ఓ మహిళా! నువ్వు లేనిదే మహి ఎక్కడుంది? భూమి లేని చోట ఆకాశం వుంటుందా? ఆకాశమే లేకపోతే చుక్కలు రెక్కలు విప్పుకుని మొలుస్తాయా? సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేసే శిల్పి మహిళ

Jan 12, 2012

నాకళ్ళు! - శారదా అశోకవర్ధన్

అన్నార్తుల ఆకలి మంటలు చూడలేక ఆర్తితో అలమటిస్తున్నాయి నా కళ్ళు అబలల మానభంగాలను చూసి అంధుల చీకటి బతుకుల నాదుకోలేక అలమటించిపోతున్నాయి నా కళ్ళు

Jan 12, 2012

తిమింగలం - శారదా అశోకవర్దన్

మట్టి ప్రమిదలో నూనెపోసి చుట్టూ దీపాలు వెలిగించకపోయినా ఫరవాలేదు విద్యుత్ దీపాలు తోరణాల్లా వెలిగించి వినోదాలు చేసుకోకపోయినా నష్టం లేదు మనసు నిండా మమతా దీపాలు వెలిగించుకుంటే చాలు చీకటి ఊహలు ఛిద్రమైపోతాయి

Jan 12, 2012

అమ్మ అంటే ఎవరు? - శారదా అశోకవర్ధన్

అమ్మ అంటే నీకు జన్మ నిచ్చిన పునీత! నవమాసాలు మోసి తన రక్తాన్ని నీకు పంచి ప్రాణం పోసిన దేవత తన ఒడి నిన్ను భద్రంగా దాచుకునే గుడి నీకు మాట నేర్చేబడి

Jan 12, 2012

పండగ - శారదా అశోకవర్ధన్

ఉగాదినా మరేదైనా కొత్త అనేది రోజులో లేదు సంవత్సరంలో లేదు- సూర్యుడు కొత్త రంగు పులుముకొస్తాడా గాలి కొత్త వాసనలు చిమ్ముకొస్తుందా

Jan 12, 2012

కొలిమిలో కాలితేనే! - శారదా అశోకవర్ధన్

వెన్నెల జలతారులను ఒంటినిండా కప్పుకుని వేంచేసిన ఆకాశరాజు వెండి దారాల కంబళ్ళు అల్లి గుండె గుండెలో చలువ పందిళ్ళు వేసి కవ్వించినా తనకీ తెలుసు తన క్షీణదశ మర్నాటి నుంచే ప్రారంభమని

Jan 12, 2012

ఇంగలంతో - శారదా అశోకవర్ధన్

'జెన్నత్ 'నుంచి అల్లా దిగొచ్చినా 'వైకుంఠం'నుంచి విష్ణువు నడిచోచ్చినా 'పరలోకం'నుండి జీసెస్ తిరిగొచ్చినా వారి పేరిట మనుషులు చేసే

Jan 12, 2012

ఇదేయాగం - శారదా అశోకవర్ధన్

పదమ్మ మహిళా పదమ్మ వనితా ముందుకు ముందుకు దుసుకుపోదాం అడుగులు ముందుకు వేస్తూ పోదాం ఎంతో చదివి ఎన్నెన్నో నేర్చీ కట్నం కోసం కాల్చి చంపే

Jan 12, 2012

కొత్త'నోటేషన్' రాసుకో! - శారదా అశోకవర్ధన్

ఓటు కోసం సీటు కోసం నోటు కోసం ఎటు చూసిన కులాల పేరిట కుమ్ములాటలు మతాల పేరిట పోట్లాటలు మనిషికి మనిషికీ మధ్య ప్రేమలేదు అభిమానం లేదు బంధుత్వం లేదు స్నేహం లేదు

Jan 12, 2012

తెలుగును చూస్తున్నాను - శారదా అశోకవర్ధన్

నేను పుట్టిన నాటి నుండి తెలుగు నా శ్వాస తెలుగే నా ధ్యాస అమ్మ ఒడిలో ఆటలడుతున్నప్పుడు మమతే నా భాష చందమామ వెలుగులో పాటలు పాడుతూ

Jan 12, 2012

నేనుమౌనంగా వెళ్ళిపోతాను- శైలజమిత్ర

నేను మౌనంగా వెళ్ళిపోతాను... మౌనంలో 'ఆ 'కరంగా మిగిలిపోతాను. నిన్ననే పుట్టిన పాపాయిలా కళ్ళు తెరవకుండా నిదురపోతాను

Jan 12, 2012

పరమార్ధం- శైలజ మిత్ర

ఒక తలుపు తెరిచి ఉంచు..... నిశ్శబ్దంగా నేను నిన్ను అనుసరించడానికి.... నీ దుఃఖాన్ని దాచి ఉంచు ...... నా సంతోషాన్ని నీతో పంచుకోవడానికి....

Jan 12, 2012

సంధ్య వేళస్రవంతి రాగాలు - ఎమ్ . తుంగరాజన్

నీలి నీలి మేఘాల నింగిలోని రాగాలు నాలోని భావాలూ నీ యవ్వన సరాగాలు కలలో కవ్వించే నవ్వుల నాయగారాలు కలంలో జాలువారు నీ ముంగురుల సోయగాలు

Jan 12, 2012