అందాల ఇంతి - అవనికే చామంతి

వసంతకోయిలవై వచ్చి

Apr 13, 2013

ఆలోచించరూ

తెగిన ఈ దారం కోసలతో రెండు

Mar 30, 2013

సిటీబస్ బాబూ సిటీ బస్

బ్రతుకు తెరువుకై ఉపాధి తలచి

Mar 30, 2013

మార్పుకు నాంది మహిళ

అప్పడు భారత దేశంలో భార్యగా త్యాగం

Mar 30, 2013

నేను? - డా.ఎన్.కిశోర్ కుమార్

నేను నవ్వులు చిందిస్తాను నిప్పులూ కురిపిస్తాను! నేను హాయినిస్తే శీతలపవనాన్ని మాడ్చివేసే వడగాలి వీచికని!

Mar 5, 2012

మనసా! తెలుసా? - వడ్డెపల్లి కృష్ణ

మనిషి పుట్టిన నాడు తిరిగి గిట్టిన నాడు ఏడుపే ఎదురౌను మనసా! మధ్యలో కలిగేటి భోగభాగ్యలన్ని మిధ్యమే మరి నీకు తెలుసా?

Jan 21, 2012

మెరీనాబీచ్ - డాక్టర్ మణిగోపాల్

కవిత్వం లేని ఊరు అక్షరాలు వలసపోతాయి కలని చిత్రించే కలాలు ఇంకిపోతాయి కవిత్వం లేని ఊళ్ళో అమ్మకూడా పదినెలలు నిన్ను మోసిన కూలీయే! అక్కడ 'రక్తసంబంధం' సినిమా ఆడదు

Jan 21, 2012

మనసా! తెలుసా? - వడ్డెపల్లి కృష్ణ

ఒడ్డు చేరేదాక ఎవడైన గానీయి తెడ్డు వేయంటాడు మనసా! ఏరు దాటంగనే ఏమిటో గాని మరి ఎవరు నీవంటాడు తెలుసా

Jan 20, 2012

మెరీనాబీచ్ - డాక్టర్ మణిగోపాల

మొబైల్ పక్షులు నగరం నిండా పక్షులు ఒక్కో కువకువనీ చిదుగులా ఏరుకొచ్చి మాటల గూడు కట్టుకున్న పక్షులు హలో రాగాల హంసధ్వనుల నుంచి బైబై ముక్తాయింపుల ఆనందభైరవులు!

Jan 20, 2012

మనస్సు - మురళీ

కలల అలల-కడలి నీవు ఆశనిరాశల-పడవనీవు ఆనందాల-ఆర్జవమీవు విషాదాల-నిశీధినీవు వివాదాల-మసీదు నీవు

Jan 20, 2012

నువ్వే!! -పావనీ సుధాకర్

పల్చటి ఉదయం కాలపు ఎండరంగులా నీ ఉనికి........ నా కనురెప్పల మధ్య స్వప్నంలా చిక్కుకుని, నీ ఆలోచన్ల రుచి -

Jan 19, 2012

'ఆమె' - బొమ్మారెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి

కలయికలో ఎడబాటుంది ఎడబాటులో విరహం వుంది కలయిక ఎడబాటుల మధ్య జీవితం కొట్టుమిట్టాడుతుంది

Jan 19, 2012

'ఆమె' - బొమ్మారెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి

తలుపుల్లేని హృది గదికి వలపుల తలుపులే నివాసం! బంధాల్లేవి జీవితానికి బర్లాతెరిచిన ఆకాశమే ఆవాసం

Jan 19, 2012

'ఆమె' - బొమ్మారెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి

కలల పాదాల్లో అనుమానం గుచ్చుకుంటుంది కనుల నదుల్లో కల్వరవనం విచ్చుకుంటుంది.

Jan 19, 2012

'ఆమె' - బొమ్మారెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి

ఆమె ఆత్మీయత ముందు అవనతవదనుణ్ణవుతాను భూమాతయందు మట్టి మనిషిలా! దేవత సన్నిధిలో భక్తుడిలా!!

Jan 19, 2012

'ఆమె' - బొమ్మారెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి

ఆమె హృదయం పొయ్యి మీద పాలు పొంగుతాయి నేను పెదాల పంచదారను కలుపుతాను కనుల కప్పుల్లోంచి తేనీరు సేవిస్తాము

Jan 19, 2012

'ఆమె' - బొమ్మారెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి

కలలోని కలలో అలల పాదాలతో తేలివొస్తావు కన్నీటి కడిలి నావలా కరిగి మాయమోతావు! వొచ్చే పాదాలు వెళ్ళిపోయే ప్రేమలూ... హృదయం నిరీక్షణా స్మశానమైంది.

Jan 19, 2012

తెలుగంటే రాజసానికి చిరునామా - అభిలాష

తెలుగంటే రాజసానికి చిరునామా భగ భగ మండుతోంది గుండె మన మాతృ భాషను చులకన చేస్తే.... సల సల మరుగుతోంది రుధిర జ్వాల తెలుగుని తేలిక గా చూస్తే....

Jan 19, 2012

'ఆమె' - బొమ్మారెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి

ప్రేమకీ ద్వేశానికీ మధ్య ఆ గోడ అతి చిన్నది 'అటు' దూకితే ప్రేమ! 'ఇటు'దూకితే ద్వేషం!!

Jan 19, 2012

'ఆమె' - బొమ్మారెడ్డి వెంకట రామిరెడ్డి

చూపుల చురకలతో నా హృదయాన్ని చీల్చు ప్రేమనదినై ప్రవహిస్తాను నీ పాదపద్మాలను ప్రక్షాళిస్తాను!!

Jan 19, 2012