వస్త్రధారణ ఏం చెబుతుంది.

మనం ఒక మనిషిని చూడగానే అతను ధరించిన దుస్తులు అతనెలాంటి

Dec 30, 2013

వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ ఇవ్వండి

ఏమి తెలియని పసి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆనందాన్ని దోచుకునే హక్కు తల్లి దండ్రులగా మనకు లేదు.

Dec 18, 2013

నోరు నవ్వు ఏం చెబుతున్నాయి

అతను పెట్రేగిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది

Dec 16, 2013

నోరు నవ్వు ఏం చెబుతున్నాయి

ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నాడని తన

Dec 9, 2013

వెర్రి తలలు వేస్తున్న అమెరికన్ల స్త్రీ పురుష సంబంధాలు

ఒకప్పుడు పెళ్ళి చేసుకుని భర్తతో కాపురం చేస్తూ అతనితోనే పిల్లల్ని కని ఎంతో గౌరవంగా

Dec 9, 2013

అర్ధం చేసుకోండిలా

వాళ్ళు ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నారు.

Dec 7, 2013

చేయూతనిద్దాం

ఎంతో ప్రేమతో తల్లి దండ్రులు పెంచాలి. వాళ్ళకు కూడా

Dec 5, 2013

నోరు నవ్వు ఏం చెబుతున్నాయి

ఒక మనిషి నవ్వే తీరు, అతని నోటి కండరాల విన్యాసం, పెదాల భంగిమలు

Dec 2, 2013

Fall Colors in US

As the summer ends the weather slowly in US becomes very pleasant especially

Dec 2, 2013

చూపులు కలపని శుభమనిషి

తప్పనిసరి గా నీ గురించిఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు

Nov 25, 2013

కళ్ళు చెప్పే కథలు

చూపులు ద్వారా ఎక్కువ భావాల్నిమార్పిడి చేసుకుంటారు.

Nov 18, 2013

చూపుల భాష్యం

ప్రేమిస్తున్నానని నీ కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తాడా

Nov 11, 2013

ప్రేమలో పడే అమ్మాయిలకు కొన్ని జాగ్రత్తలు

అయిదు ప్రశ్నలనూ వేసుకుని తననితాను శోధించుకోవాల్సిన

Oct 23, 2013

తెలుగు భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరికీ

Aug 29, 2013

సంథింగ్ సంథింగ్

నేను ఈ మద్య హాల్లో చూసిన సినిమాలు చాలా తక్కువే

Jul 10, 2013

తూర్పు పడమర డిజైన్స్ కలయికతో అమెరికాలో లంగావోణీలు

తూర్పు పడమర డిజైన్స్ కలయికతో అమెరికాలో లంగావోణీలు

Jun 15, 2013

తెగిన పేగు

కొన్ని తరాల వెనక ఆడవారి మనసు

May 25, 2013

స్వీట్ మెమోరీస్

ఉన్న ఊరు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడల్లా

May 24, 2013

మాతృదేవోభవ

అమ్మ మనసు

May 11, 2013