తోట బాట

తోట బాట

Nov 24, 2015

అసమానం

అసమానం

Nov 19, 2015

స్వచ్ఛ భారత్

స్వచ్ఛ భారత్

Oct 30, 2015

బాబోయ్ టి.వి!

బాబోయ్ టి.వి!

Oct 5, 2015

పరమానందయ్య గారి శిష్యులు

పరమానందయ్య గారి శిష్యులు

Sep 25, 2015

పిసినారులు!

పిసినారులు!

Jun 12, 2015

అనుమానం

అనుమానం

Jun 10, 2015

కాకి తెలివి

కాకి తెలివి

Jun 2, 2015

తుపాకులు

తుపాకులు

May 18, 2015

నేటి తల్లి

నేటి తల్లి

May 14, 2015

అమ్మ

అమ్మ

May 9, 2015

మంత్రగత్తె ఏది?

మంత్రగత్తె ఏది?

Apr 23, 2015

అవ్వ అంగడి

అవ్వ అంగడి

Apr 18, 2015

సమాజంలో మనమూ భాగమే

సమాజంలో మనమూ భాగమే

Apr 13, 2015

సెలవులు

నరేషూ, సురేషూ, లక్ష్మి, కళ, సుధ, మహేశ్, కార్తీక్

Apr 8, 2015

తీరిన కోరిక

రామాపురంలో నివసించే కేసన్న-రత్నమ్మ చాలా పేదవాళ్ళు. వాళ్ళకు ఒక్కడే కొడుకు- బాలు. కేసన్న పూర్వీకులు

Apr 4, 2015

గుర్రపు పిల్ల రెక్కలు

గుర్రపు పిల్ల రెక్కలు

Mar 14, 2015

చదువుల కాలం

నేను తొందర్లో పెద్దగా ఐపోతానింక. అప్పుడు నీతో‌ మాట్లాడనే మాట్లాడను.." చెబుతున్నది చిన్ని ఎవరితోనో, ముందు గదిలో కూర్చొని.

Mar 10, 2015

పట్టుదల

జాన్ గుటెన్‌బర్గ్ ముద్రణ యంత్రాన్ని కనుగొనక ముందు, ప్రపంచంలో పుస్తకాలన్నిటినీ చేత్తోటే రాయాల్సి వచ్చేది. పెద్ద పెద్ద రాజులు, చక్రవర్తులు తమకు నచ్చిన గ్రంధాలను 'వ్రాయసగాళ్ళ' చేత చేత్తో రాయించి, ఆ వ్రాత ప్రతుల్నే తమకు నచ్చిన వాళ్ళకు బహుమతులుగా ఇస్తుండేవాళ్ళు. అయితే ఒకసారి ముద్రణ యంత్రాలు తయారవ్వటం మొదలెట్టాక, అవి ఇంక అన్ని దేశాలలోకీ మెరుపువేగంతో చొచ్చుకొని పోయాయి.

Mar 4, 2015

చిన్నారిలా ఓ కవిత

చిన్నారిలా ఓ కవిత

Nov 8, 2014