జాషువా హాస్యం!

జాషువా హాస్యం!

Jun 14, 2017

నట్టింట్లో విషం పెట్టె

తన కూతురు జాహ్నవి మేడమీద

Jun 8, 2017

మూడు‘ముళ్ళ’బంధం

వివాహమంటే విడదీయరాని బంధమే

Jun 1, 2017

అల్ప సంతోషి

మా అన్నయ్య అని కాదు కానీ

May 25, 2017

కాంతి (అల్లూరి [గట్టు] నరసింగరావు స్మారక కథలపోటీ లో తృతీయ బహుమతి)

రేపు మధ్యాహ్నం ఢిల్లీ వెళ్లాల్సిన పని పడింది. ఎల్లుండి రాత్రిక్కానీ రాను

May 1, 2017

కాకి పిండం (అల్లూరి నరసింగరావు స్మారక కథలపోటి లో రెండవ బహుమతి కథ)

పసి కూన ఇల్లెగిరి పోయేలా అరుస్తున్నా పడక్కుర్చీలో

Apr 25, 2017

తాఖీదు ( అల్లూరి [గట్టు] నరసింగరావు స్మారక కథల పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన కథ)    

ఊర్లో అందరికీ వస్తున్నాయంట. సామాన్లు సర్దుకోమంటున్నారు

Apr 21, 2017

డిసెంబరు పూలు (ఉగాది కథల పోటీలో కన్సలేషన్ బహుమతి పొందిన కథ)

సూర్యకిరణాల్లో వెచ్చదనం తగ్గిపోసాగింది

Apr 18, 2017

త్వరపడి (ఉగాది కథల పోటీలో కన్సలేషన్ బహుమతి పొందిన కథ)

తరతరాలగా స్త్రీలు మగ్గిపోయింది యాతనలు పడింది అణగద్రొక్కబడింది చాల్లేదా

Apr 14, 2017

అతను (ఉగాది కథల పోటీలో తృతీయ బహుమతి పొందిన కథ)

ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు మాత్రం లక్ష్మీ మంచి సంబంధం వస్తే పెళ్ళి చేసేయ్

Apr 11, 2017

స్పూర్తి ( ఉగాది కథల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన కథ)

స్పూర్తి ( ఉగాది కథల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన కథ)

Apr 7, 2017

దేవుడు ( ఉగాది కథల పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన కథ)

దేవుడు ( ఉగాది కథల పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన కథ)

Apr 4, 2017

జీవిత సహచరి

విశాఖపట్నం లోని బీచ్ రోడ్ లోంచి, భీమిలీ వైపు దూసుకుపోతోంది, శ్రీహరి...

Mar 17, 2017

గుండెకీ గుబులెందుకు!

"అదేమిటి అట్లా కూర్చున్నావు?" బాత్ రూం నుంచి వస్తూ,

Mar 14, 2017

పుట్టిల్లు

ఆమె తనకేమీ కాదు! తమ కారిడార్ లోనే చివరి అపార్ట్ మెంట్ వాళ్ళది. వాళ్ళు వచ్చి ఆర్నెల్లయింది గాని ఆమె ఎవరితోనూ

Mar 11, 2017

ప్రేమా పిచ్చీ ఒకటే...

పిచ్చిదాన్ని కాపరానికి తీసుకొస్తానంటావేంట్రా.. దాని పిచ్చి....

Mar 7, 2017

స్వయంసిద్ధ

కొన్ని క్షణాల  పాటు మౌనం, నేను మళ్ళీ మాట్లాడే లోపలే

Mar 7, 2017

వ్యక్తిత్వవాదం

శకూ, ఏమయింది?? ఆర్ యూ ఓకే??" కళ్ళూ..

Mar 7, 2017

భూల్ భులయ్యా..

యేటండీ! ఇట్టా పడుకుంటే యెట్టా వేరేవోళ్ళ బెర్త్ మీద? లెగండి లెగండి...

Mar 7, 2017

అనసూయ

ఆలోచిస్తోంది అనసూయ. తనలో తనే తెగ మధనపడుతోంది. మనసులో....

Mar 7, 2017