దుస్తులు... వ్యక్తిత్వం

ఒక ఊళ్ళో వినోద్ అనే పిల్లవాడు ఉండేవాడు. వాళ్ళది ధనవంతుల కుటుంబం. అతను ఎప్పుడూ ఖరీదైన బట్టలే వేసుకునేవాడు. ఒక రోజున వినోద్

Jan 23, 2017

దానం ధర్మం

అవంతీపురం అనేరాజ్యాన్ని విజయుడనే మహారాజు పరిపాలించేవాడు. ఆ రాజు భార్..

Dec 14, 2016

తృప్తి

అనగనగా శివలింగాపురం అనే ఊళ్ళో రంగయ్య-సోమయ్య అనే అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు చాలా బీదవాళ్ళు. వాళ్ళకున్న

Dec 6, 2016

చెప్పులకు బుద్ధొచ్చింది!

రాముకు చెప్పులంటే చాలా ఇష్టం. ఎవరి చెప్పుల్ని చూసినా తనకూ అలాంటి చెప్పులుంటే బాగుండుననుకునేవాడు...

Nov 24, 2016

దేవుడు విన్నాడు!

దేవుడు విన్నాడు!

Nov 9, 2016

జ్ఞానోదయం

జ్ఞానోదయం

Nov 2, 2016

సహాయం

సహాయం

Oct 26, 2016

మంచి ఏనుగు

మంచి ఏనుగు

Oct 19, 2016

సముద్ర తీరం

సముద్ర తీరం

Oct 13, 2016

కొండమీద చందమామ

కొండమీద చందమామ

Oct 5, 2016

దోమా దోమా ఏఊరు

దోమా దోమా ఏఊరు

Sep 28, 2016

సాహసవీరుడి కథ

సాహసవీరుడి కథ

Sep 17, 2016

బంగారు బిందె

బంగారు బిందె

Sep 13, 2016

గువ్వ కథ

గువ్వ కథ

Sep 2, 2016

కన్నీళ్ల ఎర్రగడ్డ

కన్నీళ్ల ఎర్రగడ్డ

Aug 31, 2016

కాకమ్మ కథ... నీళ్ళు మాత్రం పైకి రాలేదు

కాకమ్మ కథ... నీళ్ళు మాత్రం పైకి రాలేదు

Aug 23, 2016

చింపిరి చింపు

చింపిరి చింపు

Aug 17, 2016

తెలివైన కుందేలు

తెలివైన కుందేలు

Aug 10, 2016

తెలివైన కుందేలు

తెలివైన కుందేలు

Aug 10, 2016

నలుగురు మిత్రులు

నలుగురు మిత్రులు

Aug 5, 2016