Home » Sree Sree » Annapurna Vari Chitralalo Sri Sri Geetalu


           
                                    అన్నపూర్ణావారి చిత్రాలలో
                                                             శ్రీశ్రీ గీతాలు

                                                         శ్రీశ్రీ

                                     

                                     నలుగురు కలసీ
                                         తోడి కోడళ్ళు (1957)

    
    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : ఘంటసాల బృందం
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు    : ఆదుర్తి సుబ్బారావు

    నలుగురు కలసీ పొరుపులు మరచీ
    చెయ్యాలి ఉమ్మడి వ్యవసాయం                                               ||నలుగురు||
    
    నలుగురు కలసీ పొరుపులు మరచీ
    చేస్తే ఉమ్మడి వ్యవసాయం - మన
    కిస్తుందేక్కువ ఫలసాయం - ఇది
    రైతులకెంతో సదుపాయం                                                      ||నలుగురు||

    ఒక సంసారం పందేకరాలను
    పండించటమే అరుదుకదా - అది
    భరించలేని బరువుకదా
    పది కుటుంబములు వెయ్యేకరాలను
    సాగుచెయ్యడం సులువుకదా                                                   ||నలుగురు||

    మహారాజులూ జమిందారులూ
    మచ్చుకు దొరకని కాలంలో - ఈ
    ప్రజలే ఏలే రాజ్యంలో
    ఇతరుల కష్టం దోచుకు తినడం
    ఇకపై సాగే పని కాదు !                                                          ||నలుగురు||

    ఇదియే సూత్రం ఒక్కడు మాత్రం
    భూమిని గుత్తకు కొనరాదు - కడు    
    సోమరిపోతై మనరాదు
    నేలా నీరూ గాలీ వెలుగూ
    కొందరి సొత్తని అనరాదు - అవి
    అందరి హక్కై అలరారు                                                           ||నలుగురు||

    ఒక్కొక్క వ్యక్తీ సమస్త శక్తీ
    ధారపోసి పనిచెయ్యాలి - ధన
    ధాన్యరాశులే పెంచాలి
    కూటికి గుడ్డకు లోటులేక తన
    కవసరమైనవి పొందాలి                                                            ||నలుగురు||


                                          పొద్దయినా తిరగక ముందే

                                                   తోడికోడళ్ళు (1957)

    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : జిక్కి
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు   : ఆదుర్తి సుబ్బారావు       
                
    పొద్దయినా తిరగకముందే-
    చుక్కయినా పొడవకముందే
    రెక్కలు కట్టుకు - ఎగిరోచ్చావేమయ్యా
    బలేమావయ్యా - నే రానూపోవయ్యా                                                   ||పొ||

    కిటికీ తీసి చిటికేవేసి
    అదలించేవు - నన్నడగొచ్చావు
    ఎవరూలేని సమయంచూసి
    ఏమని వచ్చావు - నీవేమిటి తెచ్చావు
    అన్నెం పున్నెం ఎరగని - నన్ను
    అలుసేందుకు చేస్తావు
    బలేమామయ్యా - నే రానూపోవయ్యా        
    చనువిస్తే చాలు -
    చిలిపితనాలు చూపెదవేలా-
    నీ గుణాలు మానవిదేలా
    విలాసాలకీ కులాసాలకీ -
    వేళాపాళాలేదా
    పదుగురికంటా పడితేతంటా
    పరువే పోవునుకదా
    బలేమావయ్యా నే రానూపోవయ్యా
    కడదాకా నిను విడువను - నేనని
    కబుర్లు చెప్పేవు - ఏవో
    కధలే అల్లేవు - కమ్మని మాటలు నమ్మి
    తీయని కలలే కన్నాను
    నీ వలలో పడ్డాను
    కళ్ళకు నచ్చిన కానుకలిస్తే
    కాదని నేనేంటానా?
    బలేమావయ్యా - నే రానూపోవయ్యా
    నే రానూపోవయ్యా.

                                         హాయిగా ఆలూమగలై
            
                                            మాంగల్యబలం (1959)

    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : పి. సుశీల, సరోజిని బృందం
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు   : ఆదుర్తి  సుబ్బారావు


                     పిల్లలు :
    హాయిగా ఆలూమగలై కాలం గడపాలి
    వేయేళ్ళు మీరనుకూలంగా ఒకటై బతకాలి
    హాయిగా చేయి చేయిగా
    ఆలూ మగలై కాలం గడపాలి
    
                       సరోజ:

    సతిధర్మం పతిసేవేయని పతిభక్తిని చూపాలి
    అనుదినము అత్తామామల పరిచర్యలనే చేయాలి
    పతి యింట్లో బంధుజనాల అభిమానం పొందాలి
    పదిమందీ నీ సుగుణాలే పలుమార్లూ పొగడాలి
                                                                                                 ||హాయిగా||

                         చంద్రం:

    ఇల్లాలే ఇంటికి వెలుగని యెల్లప్పుడు తెలియాలి
    సంసారపు బండికి మీరే చక్రాలయి తిరగాలి
    శరీరాలు వేరేగాని మనసొకటై మసలాలి
    సుఖమైనా కష్టమైనా సగపాలుగా మెలగాలి
                                                                                                  ||హాయిగా||

                          సరోజ :

    ఇరుగమ్మలు పోరుగమ్మలతో ఇంటిసంగతులు అనవద్దు
    చీరెలు నగలిమ్మని భర్తను చీటికి మాటికి అడగొద్దు
    అత్తింటను అదిరిపోటుతో పుట్టింటిని పొగడోద్దు
    తరుణం దొరికిందేచాలని 'తలగడ మంత్రం' చదవొద్దు
                                                                                                    ||హాయిగా||

                                       తెలియని అనందం
                                     మాంగల్యబలం (1959)

    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : పి. సుశీల
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు    : ఆదుర్తి  సుబ్బారావు

                  సరోజ :

    తెలియని అనందం - నాలో
    కలిగినదీ ఉదయం
    పరవశమైపాడే నా హృదయం
    
    కలకలలాడెను వసంతవనము
    మైమరపించెను మలయానిలము
    తీయని ఊహల ఊయలలూగి
    తేలే మానసము - ఏమో-                                                            ||తెలియని||

    రోజూ పూచే రోజా పూలూ
    ఒలికించినవి నవరాగాలు
    పరిచయమైన కోయిల పాటే
    కురిసే అనురాగం - ఏమో -                                                          ||తెలియని||

    అరుణ కిరణముల గిలిగింతలలో
    కరగిన తెలిమంచు తెరలే తరలి
    యెరుగని వింతలు యెదుటే నిలిచి
    వెలుగే వికసించె - ఏమో -                                                            ||తెలియని||

                                           ఆకాశవీధిలో
                                    మాంగల్యబలం(1959)

    సంగీతం     : మాస్టర్ వేణు
    గానం        : ఘంటసాల, పి. సుశీల
    నిర్మాత      : దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు
    దర్శకుడు   : ఆదుర్తి  సుబ్బారావు
    
    సరోజ :  ఆకాశవీధిలో అందాల జాబిలి
                ఒయ్యారి తారను చేరి
                ఉయ్యాలలూగెనే
                సయ్యాటలాడెనే                                                          ||ఆకాశ||
    
                జలతారు మేలిమబ్బు
                పరదాలు నేసి - తెరచాటు చెసే
    
    చంద్రం : పలుమారు దాగి దాగి
              పంతాలు పోయి పందేలు వేసి
    
    సరోజ : అందాల చందమామ
              దొంగాటలాడెనే దోబూచులాడెనే
                                                                                              ||ఆకాశ||
    చంద్రం: జడివాన హోరుగాలి
              సుడిరేగి రానీ, జడిపించబోనీ
    
    సరోజ : కలకాలము నీవే నేనని
              పలుబాసలాడి - చెలిచెంతజేరి
    చంద్రం : అందాల చందమామ
               అనురాగం చాటెనే
               నయగారం చేసెనే                                                            ||ఆకాశ||             
Related Novels


Annapurna Vari Chitralalo Sri Sri Geetalu

China Yaanam

Sri Sri Mana Sangeetam

Srisri Kathalu

More

Disclaimer:
All content included on this TeluguOne.com Portal including text, graphics, images, videos and audio clips, is the property of ObjectOne Information Systems Ltd. or our associates, and protected by copyright laws. The collection, arrangement and assembly of all content on this portal/ related channels is the exclusive property of ObjectOne Information Systems Ltd. or our associates and protected copyright laws.
You may not copy, reproduce, distribute, publish, display, perform, modify, create derivative works, transmit, or in any other way exploit any part of copyrighted material without permission from ObjectOne Information Systems Ltd or our associates.