గోళ్ల రంగుకి అమ్మాయిల బరువుకి లింకేంటి..

గోళ్ల రంగుకి అమ్మాయిల బరువుకి లింకేంటి..?

 

గోళ్ల రంగు వేసుకుంటే బరువు పెరుగుతారా..? అసలు గోళ్ల రంగుకి.. శరీర బరువుకి సంబంధం ఏంటీ..? పరిశోధనలో ఏం తేలింది..? తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి. https://www.youtube.com/watch?v=SoTbYnQ6BTQ