ట్రెండీ బ్యాంగిల్స్

 

ఐడియా పాతది కదా అని.. తయారు చేసే గాజులు కూడా పాతకాలం మాదిరిగా ఉంటే ఈతరం వాళ్లకు ఎలా నచ్చుతాయ్..? అందుకే వాటికి న్యూలుక్ అద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు డిజైనర్లు. అలా మార్కెట్లోకి కొత్తగా వచ్చిన ట్రెండీ గాజుల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.