ఆంటీ... ఆంటీ...

ద్యరామా స్ట్రీట్ లో. సుందరంగారింట్లో ఒక అవుట్ హౌస్ లో అద్దెకి దొరికింది,

Apr 10, 2014

తెల్లమబ్బు

నుభూతిగా అతను చూసిన చూపులు సూదుల్లా గుచ్చుకుంటున్నట్లనిపించింది.

Apr 3, 2014

నర్తకి

అంతా ఒకే షెడ్యూలులో పూర్తయిన సినిమాలా నెల రోజుల్లో జరిగిపోయింది. మంజరి శ్రీరాంతోపాటు అమెరికా వెళ్ళిపోయింది.

Mar 27, 2014

నాణానికి రెండోవైపు

ఆధునిక సౌకర్యాల సాయంతో ఎక్కువ శ్రమ పడకుండానే కూతుర్ని స్కూలుకూ, భర్తను ఆఫీసుకూ

Mar 19, 2014

ప్రేయసికో ప్రేమలేఖ

అసలు స్నేహానికి, ప్రేమకు మధ్య ఈ చిన్న అడ్డంకు లేకపోతే..., నువ్వు

Mar 10, 2014

యావజ్జీవితం

"కొంగులు ముడివేసి కోర్కెలు పెనవేసి" బ్యాండ్ మేళం పాటల సాక్షిగా ఇద్దరు ఒక్కటయ్యారు.

Feb 21, 2014

గోపురం

చిన్నప్పుడు లాల పోసేటప్పుడు అమ్మ చేతులకి అందకుండా అటూ ఇటూ పరిగెత్తేవాడు

Feb 14, 2014

నవరాగం

కోరికల పర్వతాలెక్కలేక, తనతోపాటు భర్త జీవితాన్ని నరకప్రాయం చేసే భార్యలూ,

Feb 3, 2014

నాలో నేను

సంస్కారం నేర్పలేకపోతున్న సమాజానిదా.

Jan 27, 2014

నడక

కళ్యాణ్ కట్నకానుకల కోసం మానసికంగా హింసించాడేగానీ భర్తగా మమతానురాగాలను

Jan 22, 2014

కార్నర్ సీటు

అందరిలాగే రాజు కూడా ట్రయిను ఎక్కగానే కార్నర్ సీటులో

Jan 21, 2014

ముద్దబంతి పూవులో

మూగబోయినా మనసు వీణమీద నీ పేరే పాడుకుంటూ

Jan 17, 2014

వెలుగులోకి

ఆడపిల్లల నెత్తిన పడేసి హింసాయుతంగా అణచివేతతో పెళ్ళి

Jan 10, 2014

ఆమె విముక్తి

శరీరం అనారోగ్యం పాలయితే మనసు ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉంటుంది.

Jan 4, 2014

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

ధైర్యం చేసి "మనదేశంలో ప్రాణమున్న పసిపాపలు తిండి, గుడ్డలేక అలమటిస్తూంటే

Dec 27, 2013

అమ్మా! నన్ను క్షమించొద్దు

ఆ రోజంతా హడావుడి. కొలీగ్స్ లో ఎవరిదో పెళ్ళి. సాయంత్రం ఎలాగైనా జానకమ్మగారిని కలవాలి

Dec 23, 2013

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

కానీ కిష్టిగాడంటే ఎంత అసహ్యమో శంకరం అంటే అంత ఇష్టం నాకు !

Dec 20, 2013

అనుబంధం, ఆత్మీయత అంతా ఒక బూటకం

"అమ్మా, చిట్టితల్లీ నా మాట వినమ్మా! నేనేమీ చేయలేకపోయానమ్మా!

Dec 18, 2013

అమ్మ మనసు

"ఎవరో పాపం! ఉన్నట్టుండి పడిపోయింది."

Dec 16, 2013

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

వాడెప్పుడూ ఇంతే! అస్సలు దేనికీ మెచ్చుకోడు. అయినా తప్పదు, నాకు వాడు తప్ప వేరే స్నేహితులు లేరు మరి !

Dec 13, 2013