లవ్ స్టోరీ

ఎక్కిచీకట్లో కదులుతూ దూరంగా పార్క్ చేసివున్న సుమో వైపు మూవ్ అయ్యాడు. రెండో వ్యక్తి అతడిని ఫాలో అయ్యాడు.

Jul 26, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 8

అతను లేకపోవడమూ జరిగాయి. ఆమెతో నాకు పదహారురోజుల పరిచయముంది. ఆ తర్వాత ఆమెను మా ఊళ్ళో శంకర్రావు

Jul 25, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 7

మిత్రమా! ఇంకా ఒక పుస్తకముంది మూడువారాలిక్కడ గడపవలసిన అవసరముంది. నాగురించి నువ్వే కాస్త సెలక్షన్ చేసి పెడుతూ

Jul 18, 2014

లవ్ స్టోరీ

సాధూరం తండ్రికి ఐరన్ మర్చంట్ గా మంచి పేరుంది. తండ్రి మరణించిన తర్వాత అతడికి వ్యాపారంలో నష్టం రాసాగింది.

Jul 17, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 6

బహుశా తలస్నానం చేసిందేమో- జుట్టు విరబోసుకుని ఉందామె. సందేహం లేదు

Jul 11, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 5

అదంత సులభం కాదని నాకు తెలుసు, ఆ వీధిలో ఎంతో మంది ఆమెను చూశారు. ఆఫీసు పని మీద వచ్చిన నాకూ ఆమెకూ గల సంబంధం ఏమిటో

Jul 4, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 4

ఆమె భావగర్భితంగా నావైపుచూచింది__" ఒప్పుకున్నాను కానీ నేను కాస్త ధోరణి మనిషిని. కొత్త, పాత అని లేకుండా ఎవరితోనైనా నేను గంటలతరబడి మాట్లాడేయగలను.

Jun 27, 2014

నిశ్చల చిత్రం

ఈ నడుస్తున్న సమూహాలలో నా ఒంటరితనం చిక్కుకుని మూలుగుతోంది

Jun 23, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 3

టెలిగ్రాం కూడా అతను లేని సమయంలో వచ్చింది. మరి ఇప్పుడింకఒక్కటే ఉపాయం. మీరిక్కడహాయిగా మకాం పెట్టుకొండి

Jun 20, 2014

స్నేహం ఖరీదు...?

తార బిఎస్సీ చదువుతుండగానే ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకుంది. ఆమె భర్త సుందర్. ఫోటో చూస్తే నల్లగా పొట్టిగా అందమైన తార పక్కన

Jun 18, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 2

శ్రీధర్ బాబు చెప్పినదివింటూ నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఇతగాడికి పరాయి అడదంటే ఏ మాత్రం గౌరవంలేదు. తను అందరి ఆడపిల్లల వెనుక పడలేడు.

Jun 13, 2014

ఎప్పటికీ నీకై

ప్రేమ... ఒకరికి ఒకరు... అనే విడదీయలేని అదిభౌతిక సంబంధం. స్త్రీ, పురుషుల మధ్య ఉండాల్సిన సౌందర్యాత్మక ఆరాధన

Jun 12, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 1

అతను క్లాసులో బాగా అల్లరిచేస్తాడు. మేష్టర్లని ఏడిపిస్తాడు. ఆడపిల్లల వెంటబడడమూ, వాళ్ళూ వినేలా అసభ్యపదాలు మాట్లాడడమూ

Jun 9, 2014

కొండచిలువ

ఆలోచనల్లోంచి తేరుకోకుండానే లేచి వెళ్ళి చీర మార్చుకుని తేలిగ్గా వుండే తెల్లని నైటీ ధరించింది. ఆ నైటీ మీద ప్రింటుచేసిన గులీబీపూలు చూస్తుంటే మనసుకు హాయిగా

Jun 3, 2014

ఎదను తడిపిన పుట

అసలు సృష్టికర్త బ్రహ్మే ప్రేమికుల విరహాన్ని, తృప్తిని కవ్వించడానికి వీటిని భూమ్మీద పుట్టించి ఉంటాడు. శరీరం మొత్తాన్ని

May 24, 2014

వినిమయం

ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు లేచింది మమత. కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి ఇ మెయిల్స్ చెక్ చేసింది. తను పనిచేస్తున్న కంపెనీకి ఇ మెయిల్ ద్వారా రాజీనామా పంపింది.

May 22, 2014

బిందూ ఆంటీ

నుదుటన ఎర్రటి తిలకంతో జ్యోతిలా బొట్టుని తీర్చిదిద్దింది. చిలకపచ్చ కంచి చీరకి తోపుకుంకం రంగు అంచు కంచి చీర కట్టి

May 13, 2014

అనుభూతుల ఎడారితోటలో

ప్రేమకు పిచ్చి భాషలెన్నో చెప్పావు. ప్రేమన్నది నిర్వచనం ఇవ్వలేనిదేమో...! ప్రేమలో మునిగి ఉన్నప్పుడు

May 9, 2014

ప్రేమచినుకుల జ్ఞాపకం

మౌనంగా నిన్ను, వర్షాన్ని, వర్షంలో నిన్ను చూస్తూ అలా ఉండిపోయేవాడ్ని

Apr 21, 2014

ప్రతీకారం

ఆఫీసుకి వెళ్ళాక అత్తగారి విశ్వరూపం చూసి భయపడిపోయింది కల్పన. ఎంత సర్దుకుపోతున్నా

Apr 17, 2014