తిక్క రాజు కథ

అనగా అనగా ఒక తిక్క రాజు గారు ఉండేవారు. వాళ్ల దేశమేమో చాలా పెద్దది. దేశంలో తలెత్తే సమస్యల్ని అన్నిటినీ ఆయనొక్కడే పరిష్కరించాలంటే చేతకావట్లేదు.

Oct 25, 2017

ఇంగ్లీషు అల్లుడు

నాగ సముద్రంలో నివసించే రామయ్య, లక్ష్మమ్మలకు ఇంగ్లీషు రాదు. ఊళ్ళో చిన్న అంగడితో మొదలు పెట్టుకొని, మెల్ల మెల్లగా ఆర్థికంగా ఒక స్థాయికి చేరుకున్నారు వాళ్ళు.

Oct 21, 2017

దీపావళి

పూర్వం ప్రాగ్జ్యోతిషం అనే దేశం ఒకటి ఉండేది. 'ప్రాక్ జ్యోతిషం' అంటే 'ముందుగా వెలుగును చూసేది' అని అర్థం.

Oct 18, 2017

ద్వారబంధ రహిత ముఖాని - [తలుపుల్లేని నోళ్ళు]

అప్పటికి ఇరవై మార్లు మోగింది సుశీలమ్మ మొబైల్ ఫోన్. ఇంకో ఇరవై మార్లు ల్యాండ్ ఫోన్ ,మెసేజస్ మరో ఇరవై

Aug 26, 2017

అనంత సంగ్రామం

అనంత సంగ్రామం

Jul 19, 2017

చావు చూపిన పరిష్కారం

ఆనంద్ కర్మకాండలు జరిగిపోయాయి

Jun 29, 2017

వృద్దాప్య వరము

అమెరికా ఉదయం 5.00

Jun 22, 2017

ప్రేమ నేర్పిన పాఠం

ఎంటమ్మా...ఆవిడ పెట్టె బేడాతో

Jun 16, 2017

జాషువా హాస్యం!

జాషువా హాస్యం!

Jun 14, 2017

నట్టింట్లో విషం పెట్టె

తన కూతురు జాహ్నవి మేడమీద

Jun 8, 2017

మూడు‘ముళ్ళ’బంధం

వివాహమంటే విడదీయరాని బంధమే

Jun 1, 2017

అల్ప సంతోషి

మా అన్నయ్య అని కాదు కానీ

May 25, 2017

కాంతి (అల్లూరి [గట్టు] నరసింగరావు స్మారక కథలపోటీ లో తృతీయ బహుమతి)

రేపు మధ్యాహ్నం ఢిల్లీ వెళ్లాల్సిన పని పడింది. ఎల్లుండి రాత్రిక్కానీ రాను

May 1, 2017

కాకి పిండం (అల్లూరి నరసింగరావు స్మారక కథలపోటి లో రెండవ బహుమతి కథ)

పసి కూన ఇల్లెగిరి పోయేలా అరుస్తున్నా పడక్కుర్చీలో

Apr 25, 2017

తాఖీదు ( అల్లూరి [గట్టు] నరసింగరావు స్మారక కథల పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన కథ)    

ఊర్లో అందరికీ వస్తున్నాయంట. సామాన్లు సర్దుకోమంటున్నారు

Apr 21, 2017

డిసెంబరు పూలు (ఉగాది కథల పోటీలో కన్సలేషన్ బహుమతి పొందిన కథ)

సూర్యకిరణాల్లో వెచ్చదనం తగ్గిపోసాగింది

Apr 18, 2017

త్వరపడి (ఉగాది కథల పోటీలో కన్సలేషన్ బహుమతి పొందిన కథ)

తరతరాలగా స్త్రీలు మగ్గిపోయింది యాతనలు పడింది అణగద్రొక్కబడింది చాల్లేదా

Apr 14, 2017

అతను (ఉగాది కథల పోటీలో తృతీయ బహుమతి పొందిన కథ)

ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు మాత్రం లక్ష్మీ మంచి సంబంధం వస్తే పెళ్ళి చేసేయ్

Apr 11, 2017

స్పూర్తి ( ఉగాది కథల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన కథ)

స్పూర్తి ( ఉగాది కథల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన కథ)

Apr 7, 2017

దేవుడు ( ఉగాది కథల పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన కథ)

దేవుడు ( ఉగాది కథల పోటీలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన కథ)

Apr 4, 2017