కథలు
అనగా అనగా ఒక ఊళ్లో ఒక అవ్వ, తాత ఉండేవాళ్...
అది మంచి వేసవి కాలం. పిల్లలందరికీ సెలవలు...
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కాకి, ఒక కోయిల ఉండేవ...
కవితలు
జీవిత సత్యం...
ప్రేమికులరోజు ప్రేమించే వారికి ఆ ప్రేమని...
కైపు...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
వెతకబోయిన తీగ...
మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం
చాలా కాలంక్రితం దక్షిణాపథానికి విజయసింహు...
అనగా అనగా దేవి అనే చేపపిల్ల ఒకటి ఉండేది....
అనగనగా ఓ హంస. ఆ హంస ఒకసారి ఓ చక్కని చెరు...
ఈపేజీ మీకోసం
తెల్లారితే చెయ్యాల్సిన పనులు కలల్లోనూ వె...
బతుకమ్మ మీద ఇప్పుడు చాలా పాటలే వినిపిస్త...
తెలుగులో తొలి శతకం ఏమిటో తెలుసా...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne