కథలు
మీర్జాపురాన్ని విజయుడు అనే రాజు పరిపాలిస...
పులులు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ప్రమాదకరమైన వ...
చాలా ఏళ్ళ క్రితం పశువులు, జంతువులు అన్నీ...
కవితలు
చెలి నీ మేనిని తాకిన గాలి సుగంధభరితమై నన...
అనంతాలలో నువ్వు అర్దంతెలీని దూరంలో నే...
భారత గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకు...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కాకి, పావురం ఉండేవి....
ఒక మేకల కాపరికి చాలా మేకలున్నాయి. అతను ర...
ఒక చేతిలో కర్ర, మరో చేత సంచీ పట్టుకొని ఒ...
ఈపేజీ మీకోసం
తన శివతాండవ కావ్యాన్ని సంగీత సాహిత్య నాట...
01 - తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం వంటి భా...
తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne