కథలు
నువ్వు యెన్నయినా చెప్పు సురేష్ బాబు, వాడ...
“అబ్బా!” తెల్లని డోరియా చీరపై గులాబీలు క...
చిట్టికి ఆకాశం అంటే ఇష్టం. అది ఎంత చక్కగ...
కవితలు
ప్రపంచమంతా నిన్ను ఒంటరిని...
నేనే నీవయ్యా...
నైనం ఛిన్దన్తి శస్త్రాణి...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
ఒక ఊళ్ళో కోడిపుంజు ఒకటి ఉండేది. అది చాలా...
"అయ్యో, ఉడతా, నీ అమాయకత్వానికి నవ్వుతున్...
అంతరంగ ఆలోచన..!!...
ఈపేజీ మీకోసం
సాహిత్యాన్ని సృజించే మనసు ఉండాలే కానీ......
అతడు-ఆమె-ఆకాశం ...
అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne