కథలు
ధర్మపురంలో చాలా పేద కుటుంబం ఒకటి ఉండేది....
రామయ్య ఒకరోజు రాత్రి భోజనం చేసాక తోటకి బ...
మంచి ఎండాకాలం ఎండ పెళపెళలాడుతోంది......
కవితలు
జనన మరణాల మధ్య సాగే ప్రయాణమే జీవితం. ఆ ...
ఈ క్షణమెంతో హాయి ...
నాలో...నేనే...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
"అయ్యో, ఉడతా, నీ అమాయకత్వానికి నవ్వుతున్...
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక చీమ, మిడత, పేడపురుగు...
పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట...
ఈపేజీ మీకోసం
జీవితంలో ఏ పోటీ అయినా పరుగు పందెంలా సాగా...
తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...
రచయిత, దర్శకుడు, హేతువాది......
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne