కథలు
అనగా అనగా ఒక ఊళ్లో ఒక అవ్వ, తాత ఉండేవాళ్...
అది మంచి వేసవి కాలం. పిల్లలందరికీ సెలవలు...
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కాకి, ఒక కోయిల ఉండేవ...
కవితలు
ప్రేమకి హారతవ్వనా...
జీవిత సత్యం...
ప్రేమికులరోజు ప్రేమించే వారికి ఆ ప్రేమని...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
వెతకబోయిన తీగ...
మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం
చాలా కాలంక్రితం దక్షిణాపథానికి విజయసింహు...
అనగా అనగా దేవి అనే చేపపిల్ల ఒకటి ఉండేది....
అనగనగా ఓ హంస. ఆ హంస ఒకసారి ఓ చక్కని చెరు...
ఈపేజీ మీకోసం
తెల్లారితే చెయ్యాల్సిన పనులు కలల్లోనూ వె...
బతుకమ్మ మీద ఇప్పుడు చాలా పాటలే వినిపిస్త...
తెలుగులో తొలి శతకం ఏమిటో తెలుసా...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne