Home » పిల్లల కోసం » రహస్యంFacebook Twitter Google
రహస్యం

 

రహస్యం

 

 

మాధవపురాన్ని పాలించే మాధవుడికి రహస్యాలు ఛేదించటం అంటే ఇష్టం. సాహస కార్యాలు ఆయన్ని అనేక దేశాలు తిప్పాయి. ఒకసారి ఆయన అలా దేశాటన చేస్తూ పొరుగు రాజ్యపు సీమలో ప్రవేశించాడు. అక్కడ దట్టమైన ఓ అడవిలో దారి తప్పి, సన్యాసులు ఉండే మఠానికి ఒక దానికి చేరుకున్నాడు. వాళ్ళు ఆయనకు అతిథి మర్యాదలు చేసి, భోజనం పెట్టి, పడుకునేందుకు ఒక గది చూపించారు.

అర్థరాత్రి అవుతున్నదనగా మఠంలో ఎక్కడినుండో వింత వింత శబ్దాలు వెలువడ సాగాయి. రాజుకు హఠాత్తుగా మెలకువ వచ్చింది. 'ఏమిటా శబ్దాలు?!' అనుకున్నాడు. అయితే అతను లేచి పరిశోధించాలని అనుకునేసరికి శబ్దాలన్నీ అకస్మాత్తుగా సద్దుమణిగాయి!

మరునాడు తెల్లవారాక, 'రాత్రి వెలువడిన ఆ శబ్దాలు ఏమిటి?' అని అతడు ఆ సన్యాసులను అడిగాడు.

"మేము నీకు చెప్పలేము- ఎందుకంటే నువ్వు సన్యాసివి కాదు కదా?!" అన్నారు వాళ్ళు.

రాజుకు తల తిరిగినట్లయింది. శబ్దాల రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం అతన్ని నిలువనివ్వలేదు. అయితే కొద్ది సేపటికల్లా సన్యాసులు అతనికి వీడ్కోలు చెప్పేసారు. రాజుకేమో, అక్కడే ఉండి ఆరోజు రాత్రి శబ్దాల రహస్యాన్ని ఛేదించాలని ఉంది. అయినా ఇంక ఏమీ చేయలేక, అలా అసంతృప్తితోనే తిరిగి వెళ్లిపోయాడు.

 

 

మళ్లీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, వింతగా అక్కడికే చేరుకున్నాడు- సంధ్యా సమయంలో! మళ్లీ అప్పటి సన్యాసులే అతన్ని సాదరంగా ఆహ్వానించి వసతి కల్పించారు. మళ్లీ అదే గది దొరికింది అతనికి. "అప్పటి లాగా ఆ శబ్దాలు వినిపిస్తాయా, ఇవాళ్ల?" అన్న ఆలోచనతో రాజుకు అసలు నిద్ర పట్టలేదు.

అర్థరాత్రి అవుతున్నదనగా మళ్లీ మొదలయ్యాయి శబ్దాలు. చటుక్కున లేచిన మాధవుడు ఆ మఠంలో అంతటా కలయ తిరిగాడు. తను ఎటు వెళ్ళినా, శబ్దాలు మరొక దిక్కునుండి వస్తున్నట్లు అనిపించసాగాయి! కొద్ది సేపటికి అంతటా నిశ్శబ్దం అలుముకున్నది.

మర్నాడు రాజు ఆ సన్యాసులను ఇలా అడిగాడు "ఆ శబ్దం ఏమిటో దయచేసి చెప్పండి" అని

"నువ్వు సన్యాసివి కావు, మేము చెప్పము" అన్నారు అందరూ ఒకేసారి.

"సరే. నేను సన్యాసిని అవుతాను- ఏం చేయాలో చెప్పండి!" అడిగాడు రాజు.

"నీ గుర్రాన్ని, నీ దగ్గర ఉన్న వస్తువుల్ని, దుస్తుల్ని అన్నిటినీ దానం చేసేయ్. ఆనక ఈ దుస్తుల్ని ధరించి రా!" అన్నాడు పెద్ద సన్యాసి.

'సరే'నని, ఆయన చెప్పినట్లే చేశాడు రాజు- "ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏమిటి, ఆ శబ్దం?!" అడిగాడు కుతూహలం ఆపుకోలేక.

"ఆ దారి గుండా వెళ్లు. నీకొక ద్వారం కనిపిస్తుంది. దాన్ని తెరువు. నీకే అర్థమవుతుంది" అన్నారు వాళ్ళు.

అతను అలాగే వెళ్లాడు. ఒక ద్వారం కనిపించింది- దానిని తెరిచాడు; ఆ తర్వాత మరొక ద్వారం- వెండిది- కనబడింది. దానినీ తెరిచాడు- అమితమైన కాంతి ఒక్కసారిగా వచ్చి నేరుగా అతని కళ్లల్లోకి పడింది. పారిపోవాలనిపించింది అతనికి. కానీ భయంతో కాళ్లు కదల్లేదు. అరుద్దామంటే నోరు పెగల్లేదు.

అతను చూసిందేమిటి?!

ఆ వింత శబ్దానికి కారణం ఏమిటి?!

పాఠకులారా, క్షమించాలి- మీకు ఆ రహస్యం చెప్పలేను.. ఎందుకంటే మీరు సన్యాసులు కారు కదా!

 

Courtesy..
kottapalli.in

 

అనగనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఒక నక్క. అది ఒక రోజున వేటగాడు
Apr 27, 2017
అనగనగా ఒక అడవి ఉండేది. ఆ అడవిలోని జంతువులన్నింటికీ, పాపం ఏదో ఒక సమయంలో గాయాలు తగులుతూనే ఉన్నాయి. గాయాలు తగిలినప్పుడు వాటిని ఎలా మాన్పుకోవాలో ఆ జంతువులకి తెలీదు! రాను రాను
Apr 19, 2017
అనగనగా ఒక అడవిలో జిత్తులమారి నక్క ఒకటి ఉండేది. దానికి స్వయంగా వేటాడటం
Apr 12, 2017
ఒక ఊరిలో ఒక అవ్వ నివసిస్తూ ఉండేది. ఒక నాడు ఆ అవ్వ కూరగాయలు తీసుకరావడానికని సంతకెళ్ళింది. సంతలో అవ్వ చాలా కూరగాయలు
Mar 30, 2017
సామాన్యుడు ఒకడు ఓ నది ఒడ్డున కూర్చొని ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడట. ఆ సమయంలో
Mar 27, 2017
అనగనగా ఓ ఇంటి ఆవరణలో ఉండేవి- ఒక చీమ, ఒక దోమ, ఒక ఈగ. దోమ
Mar 18, 2017
అనగనగా ఒక ఊరిలో రామయ్య అనే చిన్న రైతు ఒకడు...
Mar 10, 2017
బలవంతుని గర్వభంగం
Mar 6, 2017
చిలుక-ఏనుగు (కథ)
Mar 3, 2017
బాల కార్మికులు
Mar 1, 2017
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne