Home » కవితలు »  నా దేశంFacebook Twitter Google
నా దేశం

 నా దేశం

                                                                                                                    

నా దేమశంటే నా కెంతో ఇష్టం
    నన్ను కాపాడే రక్షాకవచం నా దేశం.

    ఎత్తైన శిఖరాలూ, ఎదకదిలించే
    గుడి గోపురాలూ
    సెలయేళ్ళ గల గలలూ, ఓంకార నాదాలూ
    ఆకుపచ్చని చేళ్ళు, ఆమని చందాలు
    అందానికి ప్రతిబింబం నా దేశం
    నన్ను కాపాడే రక్షాకవచం నా దేశం

    విరగబూసిన పూలు నక్షత్రాల తీరు
    కన్నుల పండుగజేస్తూ
    ఘుమ ఘుమలు వెదజల్లుతూ
    మామిళ్ళూ నేరేళ్ళు, జామి, పనసపళ్ళూ
    నవధాన్యాలూ నాయింట పండిస్తూ
    నందవవనాన్ని మించుతుంది నా దేశం
    నన్ను కాపాడే రక్షా కవచం నా దేశం.

    రంగు రంగుల రాళ్ళకీ , రతనాల గూళ్ళకి
    కోహినూరు వజ్రాలకీ, కోరుకున్న ముత్యాలకి
    వెండి బంగారాలకీ, వెలలేని సంపదలకీ

    నిలయం నాదేశం
    నన్ను రక్షించే ఆలయం నా దేశం

    పట్టు చీరల కాంతులు, పడతుల వయ్యారాలూ
    నవతకు ప్రతిరూపాలూ , ప్రగతికి కరదీపాలూ
    నాట్యాల ఖని, సంగీతాల దుని నా దేశం
    నిత్యవైభోగానికి నిదర్శనం నా దేశం

    వేరు వేరు భాషలెన్నో పలికిస్తూ
    ప్రతి భాషలో పండితులను సృష్టిస్తూ
    ఐకమత్యంతో అందరినీ లాలిస్తూ
    నన్ను మురిపించే న ఆదేశం నా కెంతో ఇష్టం.
    నన్ను కాపాడే రక్షాకవచం నా దేశం.

    లలిత కళలకు నిలయం నా దేశం!
    సకల శాస్త్రాలకు ఆధారం నా దేశం!
    పంచశీల పుట్టింది ఈ చోట
    ప్రణాళికలు వెలిశాయి ఈనాట
    సమతా మమతల సాగరం నా దేశం!
    సకల సౌభాగ్యాల నిలయం నా దేశం!

    నా దేశం కలకాలం కళకళలాడుతూ వుండాలనీ
    సమసమాజాన్ని సృష్టించి, నవత పండించాలనీ
    ఎన్నో పధకాలను రూపొందించింది,
    ఆర్ధికంగా , సాఘికంగా , రాజకీయంగా , నైతికంగా
    తలెత్తుకు నిలిచేలా నిరంతరం, కృషి చేస్తోంది!

    అటువంటి నా దేశం అందంగా వుండాలనీ
    జనంతో కిటకిటలాడుతూ,
    కూటికి నీటికి బాధపడకూడదనీ
    కుటుంబ సంక్షేమాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ వుంది
    చిన్నకుటుంబాలను కోరుకుంటూ వుంది
    అందుకే నాకు నా దేశ మంటే ఎంతో ఇష్టం
    నన్ను కాపాడే రక్షాకవచం నా దేశం.

    నా దేశం ఆదేశాన్ని అందుకోవడమే నా లక్ష్యం
    అర్ధిస్తున్నాను మిన్నల్ని అహర్నిశం
    కుటుంబ సంక్షేమాన్ని కోరుకొమ్మని
    నా దేశాన్ని రక్షించమనీ.

    నా దేశమంటే నాకెంతో ఇష్టం
    నన్ను కాపాడే రక్షాకవచం నా దేశం.

- శ్రీమతి శారద అశోకవర్ధన్

 

 


సంక్రాంతి స్పెషల్ కవిత
Jan 13, 2020
మేలు
Aug 5, 2019
చాలా రోజుల తర్వాత వర్షంలో తడిశా
Aug 2, 2019
కొమ్మన కోయిలలు వరసన పాడితే
Jun 27, 2019
ఆశ (కవిత)
Jun 14, 2019
సంస్కృతి, సంప్ర‌దాయం సంద‌డిచేసేలా.. పసుపు, కుంకుమ ప‌ల్ల‌వి పాడిన శుభ‌వేళ‌..
Apr 5, 2019
ఇదే మాట ఇదే మాట పదే పదే అనేస్తాను.
Apr 30, 2019
అమ్మ నుంచే మన అమ్మ భాష ఆటలతో ఆనందభాష్పాలు
Feb 20, 2019
నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా...............తెలుగులో... ముజే తుమ్ సే ప్యార్ హై.............హిందీలో.........
Feb 13, 2019
నీ కనుపాపలోని ప్రతి స్వప్నం నా గురించే అనుకున్నా...
Feb 12, 2019
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne