ఇక కంప్యూటర్లలో వాట్స్‌యాప్

Publish Date:Jan 22, 2015

 

ఇప్పటి వరకూ సెల్‌ఫోన్లలో హవా నడిపిస్తున్న వాట్స్ అప్ ఇక ముందు డెస్క్ టాప్స్‌లో కూడా టాప్ లేపనుంది. వాట్స్ యాప్ డెస్క్ టాప్ వెర్షన్ విడుదలైంది. ఇప్పుడు ఫోన్ల ద్వారా మాత్రమే కాకుండా డెస్క్ టాప్ ద్వారా కూడా వాట్స్ యాప్ మెసేజ్‌లు పంపుకోవచ్చు. కొంతమంది ఫోన్ల ద్వారా వాట్స్ యాప్ మెసేజ్‌లు పంపాలంటే టైపింగ్ సరిగా చేయలేక ఇబ్బంది పడుతూవుంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు డెస్క్ టాప్ ద్వారా ఎంచక్కా టైపింగ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చున్న సమయంలో ఫోన్ మీద ఒక లుక్కేసి వుండాల్సిన అవసరం లేదు. డెస్క్ టాప్ మీదకు కూడా వాట్స్ యాప్ మెసేజ్‌లు వచ్చేస్తాయి. ఇంకేం.. వాట్స్ యాప్ డెస్క్ టాప్ వెర్షన్‌ని డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.

By
en-us Political News