శ్రీ కాళహస్తి గురించి మీకు తెలియని నిజాలు..!

 

శ్రీకాళహస్తి అంటే సాలీడు, పాము, ఏనుగు శివుడిని పూజించి ప్రదేశమని.. భక్తకన్నప్ప తన కళ్లను పరమేశ్వరుడికి ఇచ్చిన ప్రాంతమనే మనకు తెలుసు.. కానీ అంతకు మించిన విశేషాలు కాళహస్తిలో ఉన్నాయి.. అవేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.  https://www.youtube.com/watch?v=fU_8BSF7Rqc

 


More Shiva